Дисципліна ІУСЕ

Дисципліна “Інформаційні управляючі системи в економіці” (2014-2015 навч. рік) розрахована на магістрів групи КБ-51 (спеціалізація ІУСТ, напрям підготовки “Комп’ютерні науки” (06.050101), галузь знань “Інформатика та обчислювальна техніка” (0506)).

Лектор – Ріппа С.П., д.е.н., проф. каф. ІУОС, в.о. декана факультету ІТМ;

Асистент – Кравець А.В., ст. викл. каф. ІУОС, заст. декана ФІТМ.

Матеріали для проведення лекційних занять, практичних і лабораторних робіт розміщуються на ресурсах СДН “Мудл” в межах дисципліни ІУСЕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>