Дисципліни каф. ІОУС

Веб-сторінка представляє цикл дисциплін, які викладаються відповідно навчальним планам для бакалаврів і магістрів спеціальності “Інформаційні управляючі системи і технології” (напрям підготовки “Комп’ютерні науки” – 06.050101, галузь знань “Інформатика та обчислювальна техніки” – 0501).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>