Бази даних

РСКБД Oracle і сховища даних

Доступ до веб-інтерфейсу реляційної СУБД Oracle Express Edition для використання з метою створення та маніпулювання базами даних при виконанні НДР, на практичних, семінарських заняттях та для підготовки випускних робіт в ході підвищення кваліфікації працівниками ОДПСУ.

В корпоративній мережі НУДПСУ навчальна СУБД Oracle (версія Or Ex 4.0) розміщена за адресою apex.nusta.com.ua:8080/apex (в Інтернеті) або 192.168.15.15:8080/apex/ (в корпоративній мережі НУДПСУ, увага, в даний час цей сервіс призупинений) і доступ до неї можна здійснювати в робочому просторі “NDCPO” через логіни “studorcl1″ або “studorcl2″ з паролями “1q2w3e4r” і “2w3e4r5t” відповідно та в робочому просторі “FEO” через логін “studorcl3″ з паролем “3e4r5t6y”. Якщо наведені паролі не спрацьовують, то до цих паролів аналогічно додаються 2 наступних літери (або пароль скорочується на 2 останніх літери).

Також, в Інтернеті є доступною для вивчення та використання СУБД Oracle (версія Or Ex 4.2) за адесою apex.oracle.com/ (логін “studorcl01″ з паролем “nusta01kb41*&”, work/space – “ndcpo”). Якщо пароль не спрацьовує, то остання літера додається (чи забирається).

Паролі адміністраторів мають режим ДСК і використовуються виключно системними адміністраторами (Ріппа С.П., Мельниченко І.Г.).

Увага! З листопада 2011 р. з’явився “хмарний ” сервіс Оракл для великих і середніх корпоративних клієнтів. Він є доступним  для вивчення, апробації та випробування за посиланням – “Хмара Оракл“, повідомлення про цей сервіс на www.internetua.com – “Oracle представил грандиозное облако“.

Help-документація (крім сайту Oracle англ. мовою), довідники, посібники та книжки (в тому числі й електронні, рос. та укр. мовами) щодо практики та теорії використання СУБД Oracle розташовані у бібліотеці СДН “Прометей” по курсах каф. ІСПР – “Інтелектуальні системи прийняття рішень” (ІСПР), “Інтелектуальні інформаційні технології ДПСУ” (ІІТДПСУ), “Інтелектуальний аналіз даних і БЗ” (ІАДБЗ), а також в матеріалах відповідних курсів в системі ДН “Moodle”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>