Навчання

Організація навчального процесу за спеціальностями “Комп’ютерні науки”, “Економічна кібернетика” і “Менеджмент організацій” включає у себе 4 форми: лекції, практичні і семінарські, самостійна навчальна і науково-дослідницька робота. Деталізований опис кожного виду навчальної роботи описується підпунктами даного меню, які об’єднуються по дисциплінах окремих кафедр факультету відповідно навчальним планам.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>